Văn phòng Quốc hội quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19

Văn phòng Quốc hội quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Chung Tấn.
Văn phòng Quốc hội quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Chung Tấn.
Văn phòng Quốc hội quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Chung Tấn.
Lên top