Văn phòng Chính phủ cần dự báo các tình huống nhạy cảm, ứng phó phù hợp

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh Quang Hiếu
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh Quang Hiếu
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh Quang Hiếu
Lên top