Văn kiện Đại hội XIII: Quán triệt bài học dân là gốc, nhân dân là trung tâm

PGS.TS Phạm Văn Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin về các nội dung cốt lõi của dự thảo Văn kiện Đại hội XIII. Ảnh T.Vương
PGS.TS Phạm Văn Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin về các nội dung cốt lõi của dự thảo Văn kiện Đại hội XIII. Ảnh T.Vương
PGS.TS Phạm Văn Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin về các nội dung cốt lõi của dự thảo Văn kiện Đại hội XIII. Ảnh T.Vương
Lên top