Văn hóa và con người là nhân tố để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Bí thư Thành uỷ Hà Nội bắt tay, chúc mừng các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thành Chung
Bí thư Thành uỷ Hà Nội bắt tay, chúc mừng các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thành Chung
Bí thư Thành uỷ Hà Nội bắt tay, chúc mừng các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thành Chung
Lên top