Văn hóa tâm linh, mê tín dị đoan và những tác động 2 chiều đến xã hội

Chương trình "Đại lộ di sản” trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019. Ảnh: qdnd.vn.
Chương trình "Đại lộ di sản” trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019. Ảnh: qdnd.vn.
Chương trình "Đại lộ di sản” trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019. Ảnh: qdnd.vn.
Lên top