Vận động vốn ODA để đầu tư hai tuyến đường sắt đô thị Hà Nội

Ảnh minh họa (VGP)
Ảnh minh họa (VGP)