"Vấn đề thuộc độc lập, chủ quyền cương quyết không nhân nhượng"

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội trường Quốc hội sáng 31.10.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội trường Quốc hội sáng 31.10.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội trường Quốc hội sáng 31.10.
Lên top