Vấn đề Thủ Thiêm có được giải quyết trước khi lập Thành phố Thủ Đức?

Lên top