Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vận chuyển ma túy lĩnh 20 năm tù, bị cáo bật khóc tại tòa