Văn bản của cán bộ tuyên giáo phải có sức sống mãnh liệt của thực tiễn

Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Bình Minh)
Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Bình Minh)
Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Bình Minh)