Vai trò, vị thế của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc ngày càng được nâng cao

Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc từ năm 2014. Ảnh: UN.
Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc từ năm 2014. Ảnh: UN.
Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc từ năm 2014. Ảnh: UN.
Lên top