Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vai trò mẫu mực của người đứng đầu là rất quan trọng

Ông Nguyễn Tú - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Ông Nguyễn Tú - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.