Lật tẩy âm mưu, thủ đoạn chống phá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026:

Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội là không thể phủ nhận

Công an TP.Hà Nội tổ chức họp triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Anh Tú
Công an TP.Hà Nội tổ chức họp triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Anh Tú
Công an TP.Hà Nội tổ chức họp triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Anh Tú
Lên top