Va chạm với ô tô con, xe tải lật ngang trên đường cao tốc