Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

Uỷ viên Bộ Chính trị phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu, mẫu mực

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc tại Hội nghị Trung ương 12 khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc tại Hội nghị Trung ương 12 khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc tại Hội nghị Trung ương 12 khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Lên top