Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc phát động toàn dân hiến máu tình nguyện

Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu tham gia hiến máu. Ảnh: MTTQ
Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu tham gia hiến máu. Ảnh: MTTQ
Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu tham gia hiến máu. Ảnh: MTTQ
Lên top