Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng. Ảnh: QH
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng. Ảnh: QH
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng. Ảnh: QH
Lên top