Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét việc thành lập thị xã Mỹ Hào

Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH.
Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH.
Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH.
Lên top