Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét việc thành lập thành phố Chí Linh

Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH.
Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH.
Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH.
Lên top