Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét sắp xếp đơn vị hành chính 8 tỉnh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Phiên họp thứ 38 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Phiên họp thứ 38 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Phiên họp thứ 38 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH.
Lên top