Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào công tác nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XII (Ảnh: Nhật Bắc)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XII (Ảnh: Nhật Bắc)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XII (Ảnh: Nhật Bắc)
Lên top