Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự trình tại Kỳ họp 9

Quốc hội sẽ miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội với bà Nguyễn Thanh Hải và phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng với ông Vương Đình Huệ, do được phân công nhiệm vụ mới. Ảnh Q.H
Quốc hội sẽ miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội với bà Nguyễn Thanh Hải và phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng với ông Vương Đình Huệ, do được phân công nhiệm vụ mới. Ảnh Q.H
Quốc hội sẽ miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội với bà Nguyễn Thanh Hải và phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng với ông Vương Đình Huệ, do được phân công nhiệm vụ mới. Ảnh Q.H
Lên top