Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nhiều Nghị quyết về nhân sự

Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh Gia Hân
Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh Gia Hân
Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh Gia Hân
Lên top