Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng có tân Phó Chủ tịch 40 tuổi

Đại diện lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng hoa chúc mừng Tân Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa (đứng giữa)
Đại diện lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng hoa chúc mừng Tân Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa (đứng giữa)
Đại diện lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng hoa chúc mừng Tân Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa (đứng giữa)
Lên top