Ủy ban MTTQVN kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Sóc Trăng

Đoàn Công tác của UBMTTQ Việt Nam kiểm tra công tác bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Lưu Thanh Hòa
Đoàn Công tác của UBMTTQ Việt Nam kiểm tra công tác bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Lưu Thanh Hòa
Đoàn Công tác của UBMTTQ Việt Nam kiểm tra công tác bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Lưu Thanh Hòa
Lên top