Uỷ ban Kinh tế Quốc hội đề nghị truy trách nhiệm trong vụ xuất khẩu gạo

Xuất khẩu gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: TTXVN
Xuất khẩu gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: TTXVN
Xuất khẩu gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: TTXVN
Lên top