Uỷ ban Kiểm tra TƯ kỷ luật nhiều lãnh đạo UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021

Chuỗi cửa hàng Nhật Cường bị khám xét ngày 9.5.2019. Ảnh: LĐO
Chuỗi cửa hàng Nhật Cường bị khám xét ngày 9.5.2019. Ảnh: LĐO
Chuỗi cửa hàng Nhật Cường bị khám xét ngày 9.5.2019. Ảnh: LĐO
Lên top