Ủy ban Kiểm tra T.Ư kỷ luật cảnh cáo đối với Thiếu tướng Hoàng Công Hàm

Thiếu tướng Hoàng Công Hàm (Ảnh: Theo caobangtv.vn)
Thiếu tướng Hoàng Công Hàm (Ảnh: Theo caobangtv.vn)
Thiếu tướng Hoàng Công Hàm (Ảnh: Theo caobangtv.vn)
Lên top