Liên quan đến vụ việc Trịnh Xuân Thanh:

Uỷ ban Kiểm tra T.Ư đề nghị cảnh cáo, khiển trách nhiều cán bộ cao cấp