Ủy ban Kiểm tra T.Ư công bố vi phạm của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng

Ủy ban Kiểm tra Trung ương  họp kỳ 19 (Ảnh: UBKTTW)
Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ 19 (Ảnh: UBKTTW)