Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật 2 trung tướng, 3 thiếu tướng công an

Kỳ họp thứ 30 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: P.V
Kỳ họp thứ 30 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: P.V
Kỳ họp thứ 30 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: P.V
Lên top