Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo đối với 4 tướng

Thiếu tướng Lê Đình Nhường. Ảnh: QH
Thiếu tướng Lê Đình Nhường. Ảnh: QH
Thiếu tướng Lê Đình Nhường. Ảnh: QH
Lên top