Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật 2 Đại tá Bộ đội biên phòng

Đại tá Phạm Ngọc Phú (Ảnh: QĐND)
Đại tá Phạm Ngọc Phú (Ảnh: QĐND)
Đại tá Phạm Ngọc Phú (Ảnh: QĐND)
Lên top