Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật 14 quân nhân vi phạm

Đại tướng Lương Cường chủ trì kỳ họp thứ 3, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Ảnh Duy Thành
Đại tướng Lương Cường chủ trì kỳ họp thứ 3, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Ảnh Duy Thành
Đại tướng Lương Cường chủ trì kỳ họp thứ 3, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Ảnh Duy Thành
Lên top