Ủy ban Dân tộc bổ nhiệm 4 lãnh đạo cấp Vụ

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh trao Quyết định cho 4 đồng chí được điều động, bổ nhiệm.
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh trao Quyết định cho 4 đồng chí được điều động, bổ nhiệm.
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh trao Quyết định cho 4 đồng chí được điều động, bổ nhiệm.
Lên top