Ưu tiên hàng đầu trong chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP.
Lên top