Ưu tiên cao hòa bình, ổn định ở Biển Đông

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì họp Hội nghị Cộng đồng Chính trị An ninh (APSCC) ASEAN hôm 24.6. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì họp Hội nghị Cộng đồng Chính trị An ninh (APSCC) ASEAN hôm 24.6. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì họp Hội nghị Cộng đồng Chính trị An ninh (APSCC) ASEAN hôm 24.6. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top