Ưu tiên bố trí, sử dụng cán bộ có tư duy đổi mới, đột phá, sáng tạo

Bộ Chính trị yêu cầu ưu tiên bố trí, sử dụng cán bộ có tư duy đổi mới, cách làm đột phá, sáng tạo, hiệu quả cao. Ảnh TTXVN
Bộ Chính trị yêu cầu ưu tiên bố trí, sử dụng cán bộ có tư duy đổi mới, cách làm đột phá, sáng tạo, hiệu quả cao. Ảnh TTXVN
Bộ Chính trị yêu cầu ưu tiên bố trí, sử dụng cán bộ có tư duy đổi mới, cách làm đột phá, sáng tạo, hiệu quả cao. Ảnh TTXVN
Lên top