"Ứng xử của anh Đoàn Ngọc Hải làm tôi rất ngạc nhiên và khó hiểu"

Ông Đoàn Ngọc Hải.   Ảnh: Cường Ngô
Ông Đoàn Ngọc Hải. Ảnh: Cường Ngô
Ông Đoàn Ngọc Hải. Ảnh: Cường Ngô
Lên top