Ứng phó áp thấp dự báo mạnh lên thành bão: Các tỉnh ven biển miền Trung lên kế hoạch di chuyển tàu thuyền, phòng tránh