Ủng hộ mỗi người ít nhất 1 ngày lương cho công tác phòng, chống dịch

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Đông
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Đông
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Đông
Lên top