Ủng hộ gần 12 tỉ đồng từ buổi đấu giá hoa lan để phòng, chống dịch COVID-19

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tiếp nhận số tiền 11,7 tỉ đồng từ cuộc đấu giá hoa lan. Ảnh: Kỳ Anh
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tiếp nhận số tiền 11,7 tỉ đồng từ cuộc đấu giá hoa lan. Ảnh: Kỳ Anh
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tiếp nhận số tiền 11,7 tỉ đồng từ cuộc đấu giá hoa lan. Ảnh: Kỳ Anh
Lên top