Ủng hộ doanh nghiệp Nga mở rộng hoạt động dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Nga M.Akimov. Ảnh: VGP.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Nga M.Akimov. Ảnh: VGP.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Nga M.Akimov. Ảnh: VGP.
Lên top