Ứng dụng khoa học công nghệ: Kỳ vọng để Hà Nội trở thành thành phố thông minh

Phối cảnh khu công nghệ cao Hoà Lạc - Trung tâm khoa học công nghệ của Hà Nội.
Phối cảnh khu công nghệ cao Hoà Lạc - Trung tâm khoa học công nghệ của Hà Nội.
Phối cảnh khu công nghệ cao Hoà Lạc - Trung tâm khoa học công nghệ của Hà Nội.
Lên top