Ứng dụng công nghệ hiện đại trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy khống chế vụ hoả hoạn. Ảnh Tô Thế
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy khống chế vụ hoả hoạn. Ảnh Tô Thế
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy khống chế vụ hoả hoạn. Ảnh Tô Thế
Lên top