UNESCO sẽ hỗ trợ Hà Nội để trở thành "kinh đô sáng tạo"

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tiếp ông Michael Croft. Ảnh: Trọng Toàn
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tiếp ông Michael Croft. Ảnh: Trọng Toàn
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tiếp ông Michael Croft. Ảnh: Trọng Toàn
Lên top