UBND yêu cầu ông Đào Vịnh Thuấn phải xin lỗi nhân viên bị đánh và hãng hàng không Vietnam Airlines trước ngày 24.10