UBND Thành phố Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ

Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh trao quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ. Ảnh: HNP
Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh trao quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ. Ảnh: HNP
Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh trao quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ. Ảnh: HNP
Lên top