UB Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Bộ luật Lao động sửa đổi

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: QH.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: QH.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: QH.
Lên top