UB Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật 4 tổ chức đảng, 23 đảng viên

Lên top